Lov krupatice

Sistemi i prezentacije za fider i dubinski ribolov..

Moderator: Masterbih

Post Reply
User avatar
Barjak
Ribarcina
Ribarcina
Posts: 320
Joined: 30 Jun 2012, 15:13
Location: Paracin

Lov krupatice

Post by Barjak » 13 Sep 2012, 11:38

Krupatica je najaktivnija u toku leta i jeseni, ali je najinteresantnija za lov zimi, kad ostale riblje vrste padaju u stanje hibernacije. Da bi smo u zimskim uslovima lovili ovu ribu potreban nam je vrlo osetljiv pribor; plovci od 1 g nedolaze u obzir jer se mnogi ugrizi ni ne osete zbog toga što riba zimi osetljivije trza. ZŽivi u velikim jatima i to šsto su starije i krupnije to su jata manja. Ponekad je moguce naci mesšovito jato krupatica, bodorki, deverika i klenica.
Hrani se iskljucivo na dnu jeduci puzževe, gliste, zglavkare, larve insekata ali i bilje. Velika jata preokrecu velike oblasti mulja u potrazi za hranom, pa ih gasovi iz dna i u najdubljim rekama odaju. U toku cele godine sem zimi lovi se istim priborom i tehnikom kao i deverika.
Lovimo je iskljucivo na dnu, a možzemo koristiti oba metoda i dubinski i lov plovkom.
Ukoliko lovimo dubinskom metodom na vrh šstapa je dobro staviti neki od detektora trzaja. Najlon treba da je nosivosti oko 1,5 kg, a udice ne treba da su prevelike jer ih mamcimo uglavnom sitnim mamcima: mesnim crvicima, glistomi i hlebom.
Ukoliko pecamo na plovak, potrebni su nam dužzi sštapovi sa ili bez masšinice. Moramo spustiti mamac na samo dno i sto dalje od obale. ŠStap zato na nekim vodama mora biti i 10 m dugacak. ŠSto se plovaka tice najbolji su oni nosivosti 4X16 ili 0,5 g, oblika iglice ili suze. Plovak treba da je montiran da možze da klizi po najlonu kako bi olakšsao zabacivanje. Najlon ne treba da je jaci od 1,8kg. Debljina najlona 0,10 - 0,12 osnovni, a predvez 0,08 - 0,10 mm. Udica treba biti od broja 18 do 20, tanka i vrlo ošstra. Udice se mamce: hlebom, sitnijim pijavicama, durbacima, kukuruzom šsecercem, mesnim crvicima ili glistama.
Zimi sva bela riba s padom temperature odlazi u najdublja mesta u jezeru, pod podlokane duboke obale, pukotine na dnu i slicno. To su najidealnija mesta za ribolov na ovu ribu. Ali, ako i nema trzaja na tim mestima, nemojte ocajavati. Uz dobro pripremljenu prihranu možzete vrlo lako da privucete i nekoliko desetina ovih riba. Ako iznenada prestane da grize, dobro je na to mesto postaviti klizni sistem za grabljivice kako bi ulovili šstuku ili smudja koji vam je preplašsio ribe. Kad ulovimo grabljivicu ili kad ona sama ode, riba se polako, ali sigurno vraca na hranjeno mesto, jer zimi nema hrane za biranje.
Za zimski ribolov koristite fin dug pec štap kojim možzete precizno da plasirate mamac na žzeljeno mesto. ŠStap treba da je što duzži (i do 10 m), pa ako i promasšite griz, ne morate sistem odmah da vadite van vode, vec ga jednostavno spustite na isto mesto.
ŠSto se plovaka tice najbolji su vagler plovci sa malo vecom antenom.
Razlog je taj šsto zimi zabacujete na vecu udaljenost i manji plovak jednostavno ne bi videli. Debljina najlona je 0,20 mm osnovni, a za predvez 0,15 - 0,18 mm.Predvez je duzžine 30 cm. Udica treba biti od broja 18 do 20, tanka i vrlo ošstra.Olovo treba da se nalazi na kraju najlona, a udice na po 30 cm iznad olova. Na taj nacin ce udice vioriti u vodi i privlaciti ribu, a da vi ne morate da pomerate vrhš stapa, što je za letnje pecanje ove ribe nekad presudan trik.
Sto se pripreme hrane za zimske uslove tice u 3 kg klasicne primame dodajte oko 500 g konoplje i 100 g crva. Hranu s crvima pomešsati na suvo, a zatim postepeno vlažziti sve dok se ne napravi cvrsta kugla koja ne sme biti previšse vlažzna. To je bitno zato šsto se kugla prilikom pada na dno brzže rastvara i brzže primamljuje ribu.
Najbolji mamac za zimski ribolov ove ribe je crv. Ako koristimo vecu udicu kacimo obicne crve, ali samo po jednog u slucaju da riba slabije trza. Akosu primerci veci, kacimo dva do tri crva, ali je najbolje koristiti male crve tzv."pinkije" jer su zžilaviji i duzže žzive. U slucaju velike hladnoce, mamce držzite u djžepu uz telo. Na taj nacin ce na udici biti žzivahniji. Crva kacimo za glavu tako daga što manje povredimo. Stoga koristimo tanke udice. Hleb kao mamac nije požzeljan, jer se zimi i inace duzže ceka na griz, a on se za to vreme jako raskvasi, pa kad riba doðe do njega, uspe lagano da ga usisa, cak da i ne dotakne udicu.
Trzaj ribe zimi je ošstar i kratak i vrlo se cesto dogodi da se riba sama i upeca, a da mi to ni ne primetimo. Razlog tome je taj šsto riba kada uzme mamac potpuno miruje na mestu.
Krupatica se zimi uspesšno lovi šstekom. ŠStapom dugim i do 11 m. Uzš steku potrebno je da imamo i specijalni držzac ispred i rolere iza sebe, po kojima ceš teka da klizi prilikom pozicioniranja mamca. Zabacivanje šsteke je isto kao izabacivanje sistema sa plovkom šstapom bez masšinice. Nakon zabacaja, spustimo prvi deo šsteke na nosace i dodamo joj na kraju nastavak. Onda desnom rukom poguramo šsteku unapred i dodamo sledeci nastavak. ŠSteka je sada namešstena, a mamac na zželjenom mestu na sred reke. Kontra kod šsteke ne mora biti prejaka zbog velike poluge koju pravi sam šstap. Vadjenje ribe je u dve faze. U prvoj privlacimo ribu do mesta na kome mozžemo da odšstekamo sve nastavke sa šsteke, a onda se ponasšamo isto kao i sa sistemom sa plovkom. Ponovno zabacivanje usled promasšaja je jednostavno, jer je dovoljno samo da spustimo šstap na nosac.
Sistem vezivanja plovka i udica, kao i mamci su isti kao kod klasicnog pecanja na plovak.

Post Reply

Return to “Sistemi i prezentacija”