Tag Archives: belanca u prahu saran

Egg Albumen

Egg albumen (bjeljanak od jaja u prahu) je jedan od najkoristenijih sastojaka kad je mamcu potrebno dati cvrstocu, lijepu koricu itd.

eXTReMe Tracker