Masterbih Cjenovnik – Maloprodaja

2018
U cijene je vec uracunat PDV.

       
Proizvod


Pakiranje


Cijena


 
Base Mixes      
Masterbih Premium River Mix 1000 gr 10,50 €  
Masterbih Premium Fish Mix 1000 gr 7,50 €  
Masterbih Creamy Nut Mix 1000 gr 7,00 €  
Masterbih Bloody Fish Mix 1000 gr 8,00 €  
Masterbih Green Monster Mix 1000 gr 8,50 €  
Masterbih Birdfood i Mix 1000 gr 6,50 €  
Masterbih AA2 Mix 1000 gr 7,00 €  
Masterbih Spicy Tuna Mix 1000 gr 7,50 €  
Masterbih Pacific Salmon Mix 1000 gr 7,50 €  
Masterbih Premium River Mix 5000 gr 47,25 €  
Masterbih Premium Fish Mix 5000 gr 33,75 €  
Masterbih Creamy Nut Mix 5000 gr 31,50 €  
Masterbih Bloody Fish Mix 5000 gr 36,00 €  
Masterbih Green Monster Mix 5000 gr 38,25 €  
Masterbih Birdfood i Mix 5000 gr 29,25 €  
Masterbih AA2 Mix 5000 gr 30,00 €  
Masterbih Pop Up Mix 250 gr 8,50 €  
Masterbih Spicy Tuna Mix 5000 gr 33,75 €  
Masterbih Pacific Salmon Mix 5000 gr 33,75 €  
Method Mix      
Masterbih Pro-Master Method Mix 1000 gr 5,95 €  
Feeder      
Masterbih Feeder Carp 1000 gr 3,99 €  
Masterbih Feeder Carp 5000 gr 17,00 €  
Masterbih Feeder Normal 1000 gr 3,99 €  
Masterbih Feeder Normal 5000 gr 17,00 €  
Masterbih Feeder Barbe 1000 gr 3,69 €  
Masterbih Feeder Barbe 5000 gr 16,60 €  
Masterbih Feeder Special 1000 gr 3,69 €  
Masterbih Feeder Special 5000 gr 16,60 €  
Masterbih Feeder Basic 1000 gr 3,29 €  
Masterbih Feeder Basic 5000 gr 15,30 €  
Pellets      
Masterbih CSL Pellets 8mm 1000 gr 2,90 €  
Masterbih CSL Pellets 8mm 5000 gr 12,00 €  
Masterbih Halibut Pellets 4mm 1000 gr 4,50 €  
Masterbih Halibut Pellets 4mm 5000 gr 20,50 €  
Masterbih Halibut Pellets 10mm 1000 gr 4,50 €  
Masterbih Halibut Pellets 10mm 5000 gr 20,50 €  
Fluo Pop Ups 16mm      
Masterbih Premium River Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Trigger Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih S2B-Biotic Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Spicy Tuna Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Pacific Salmon Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Plum & C.Acid Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Orange Flame Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Peanut & Honey Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Amino Fruit Mix Fluo Pop Up 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Amino Fish Mix Fluo Pop Up 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Chocolate & Maple Cream Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Squid & Octopus Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Monster Crab Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Liver Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Scopex Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Pineapple & N-Butyric Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Strawberry Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Banana Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Peach Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Mulberry Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Amur Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Green Monster GLM Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Tutti Frutti Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Neutral Fluo Pop Ups 1 Packung 6,50 €  
Fluo Pop Ups 10mm      
Masterbih Premium River Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Trigger Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih S2B-Biotic Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Spicy Tuna Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Pacific Salmon Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Plum & C.Acid Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Orange Flame Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Peanut & Honey Fluo Pop Ups  1 Packung 7,00 €  
Masterbih Amino Fruit Mix Fluo Pop Up 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Amino Fish Mix Fluo Pop Up 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Chocolate & Maple Cream Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Squid & Octopus Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Monster Crab Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Liver Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Scopex Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Pineapple & N-Butyric Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Strawberry Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Banana Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Peach Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Mulberry Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Green Monster GLM Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Tutti Frutti Fluo Pop Ups 1 Packung 7,00 €  
Masterbih Neutral Fluo Pop Ups 1 Packung 6,50 €  
Premium Boilies 16mm      
Masterbih Premium River Boilies 800 gr 14,00 €  
Masterbih Premium River Boilies 5000 gr 70,00 €  
Masterbih Trigger Boilies 800 gr 14,00 €  
Masterbih Trigger Boilies 5000 gr 70,00 €  
Masterbih S2B-Biotic Boilies 800 gr 14,00 €  
Masterbih S2B-Biotic Boilies 5000 gr 70,00 €  
Masterbih Spicy Tuna Boilies 800 gr 12,00 €  
Masterbih Pacific Salmon Boilies 800 gr 12,00 €  
Masterbih Plum & Shellfish Boilies 800 gr 12,00 €  
Masterbih Orange Flame Boilies 800 gr 12,00 €  
Masterbih Green Monster GLM Boilies 800 gr 12,00 €  
Masterbih Squid & Octopus Boilies 800 gr 12,00 €  
Masterbih Monster Crab Boilies 800 gr 12,00 €  
Masterbih Liver Boilies 800 gr 12,00 €  
Masterbih Peanut & Honey Boilies 800 gr 12,00 €  
Masterbih Chocolate & Maple Cream Boilies 800 gr 12,00 €  
Masterbih Amur Boilies 800 gr 12,00 €  
Masterbih Corn Boilies 800 gr 12,00 €  
Masterbih Cream Pineapple & N-Butyric Boilies 800 gr 12,00 €  
Masterbih White Chocolate Boilies 800 gr 10,00 €  
Masterbih Mulberry Boilies 800 gr 10,00 €  
Masterbih Strawberry Cream & Bergamot Boilies 800 gr 10,00 €  
Masterbih Banana Boilies 800 gr 10,00 €  
Masterbih Peach Boilies 800 gr 10,00 €  
Masterbih Tutti Frutti Boilies 800 gr 10,00 €  
ICE Serie 14-16mm (Soluble HookBaits)       
Masterbih Premium River ICE Boilies 1 Packung 8,00 €  
Masterbih Trigger ICE Boilies 1 Packung 8,00 €  
Masterbih S2B-Biotic ICE Boilies 1 Packung 8,00 €  
Diffusion Paste      
Masterbih Premium River Paste 250 gr 6,00 € NEW!
Masterbih Coconut Cream Paste 250 gr 6,00 € NEW!
Masterbih Marine Halibut Paste 250 gr 6,00 € NEW!
Masterbih Tiger Nut Paste 250 gr 6,00 € NEW!
Masterbih Squid Cookies Paste 250 gr 6,00 € NEW!
Hi-Attract Serie 18mm      
Masterbih 69 (CSL & Sweet Amino) Hi-Attract Pop-Ups 16mm 1 Packung 5,00 €  
Masterbih Hi-Attract Corn Boilies 5kg 22,00 €  
Masterbih Hi-Attract Fish Mix Boilies 5kg 22,00 €  
Masterbih Hi-Attract Fruit Mix Boilies 5kg 22,00 €  
Masterbih Hi-Attract River Boilies 5kg 25,50 €  
Amino Liquid Dips      
Masterbih Amino Liquid (Dip) Liver 50 ml 5,00 €  
Masterbih Amino Liquid (Dip) Fish 50 ml 5,00 €  
Masterbih Amino Liquid (Dip) Fruit 50 ml 5,00 €  
Premium Bait Dips      
Masterbih Premium River Dip 50 ml 7,00 €  
Masterbih Trigger Dip 50 ml 7,00 €  
Masterbih S2B-Biotic Dip 50 ml 7,00 €  
Liquid Additives      
Masterbih Corn Steep Liquor Active 250 ml 3,40 €  
Masterbih Molasses 500 ml 3,00 €  
Masterbih Minamino 250 ml 9,35 €  
Masterbih Fruit Amino 250 ml 9,35 €  
Masterbih Pure Salmon Oil 250 ml 4,95 €  
Masterbih Fish Oil 250 ml 2,60 €  
Masterbih Pure Hemp Oil 250 ml 6,65 €  
Masterbih Pure Corn Oil 500 ml 5,20 €  
Masterbih Pure Liver Extract 250 ml 4,25 €  
Masterbih Pure Fish Extract 250 ml 4,25 €  
Masterbih Meat Extract 250 ml 4,25 €  
Masterbih Liquid Bait Preservative 500 ml 7,60 €  
Masterbih Intense Sweetener 50 ml 5,00 €  
Masterbih Liquid Betaine 250 ml 4,10 €  
Masterbih Shellfish Concentrate 250 ml 6,80 €  
Masterbih Crab Extract 250 ml 8,85 €  
Masterbih n-Butyric Acid 15 ml 3,85 €  
Masterbih S-Amino Regular  100 ml 8,00 €  
Masterbih S-Amino Seafood 100 ml 8,00 €  
Liquid Activators      
Masterbih Spicy Tuna Activator 250ml 10,00 €  
Masterbih Pacific Salmon Activator 250ml 10,00 €  
Masterbih Premium River Activator 250ml 12,00 €  
Essential Oils      
Masterbih Black Pepper Essential Oil 15 ml 8,15 €  
Masterbih Bergamot Essential Oil 15 ml 5,90 €  
Masterbih Orange Essential Oil 15 ml 5,00 €  
Bait Flavours      
Masterbih Shellfish Supreme Flavour 50 ml 5,00 €  
Masterbih Undercover Monster Crab Flavour 50 ml 5,00 €  
Masterbih Super Squid Flavour 50 ml 5,00 €  
Masterbih Pineapple Delight Flavour 50 ml 5,00 €  
Masterbih Strawberry Plus Flavour 50 ml 5,00 €  
Masterbih Ultra Tutti Frutti Flavour 50 ml 5,00 €  
Masterbih Premium Mulberry Flavour 50 ml 5,00 €  
Masterbih Magic Plum Flavour 50 ml 5,00 €  
Masterbih Coconut Supreme Flavour 50 ml 5,00 €  
Masterbih Concentrated Garlic Flavour 50 ml 5,00 €  
Masterbih Flamenco Flavour 50 ml 5,00 €  
Masterbih Frankfurter Sausage Flavour 50 ml 5,00 €  
Premium Bait Flavours      
Masterbih Perfect Peach Premium Flavour 50 ml 9,95 €  
Masterbih Pacific Salmon Premium Flavour 50 ml 11,90 €  
Masterbih Japanese Squid & Octopus Premium Flavour 50 ml 13,10 €  
Base Mix Ingredients      
Masterbih LT-94 Fish Meal 1000 gr 5,55 €  
Masterbih LT-94 Fish Meal 5000 gr 25,20 €  
Masterbih Pre-Digested Fish Meal 1000 gr 7,35 €  
Masterbih Pre-Digested Fish Meal 5000 gr 34,20 €  
Masterbih Salmon Fish Meal 1000 gr 4,85 €  
Masterbih Salmon Fish Meal 5000 gr 21,68 €  
Masterbih Herring Fish Meal 1000 gr 5,25 €  
Masterbih Herring Fish Meal 5000 gr 23,70 €  
Masterbih Sardine/Anchovy 1000 gr 5,25 €  
Masterbih Sardine/Anchovy 5000 gr 23,70 €  
Masterbih Mussel Meal 1000 gr 5,85 €  
Masterbih Mussel Meal 5000 gr 25,50 €  
Masterbih Egg-Albumen 500 gr 8,40 €  
Masterbih Vanilla Meal 1000 gr 2,40 €  
Masterbih Roasted Peanut Meal 1000 gr 3,20 €  
Masterbih Tiger Nut Flour 1000 gr 4,50 €  
Masterbih Roasted Hemp Meal 1000 gr  3,60 €  
Haith`s Robin Red 500 gr 8,55 €  
Haith`s Super Red 500 gr 3,40 €  
Haith`s Prosecto Insectivorous 500 gr 4,30 €  
Masterbih Whole Dried Daphnia 500 gr 3,60 €  
Masterbih Krill Meal 500 gr 5,25 €  
Powder Additives      
Masterbih Betaine 100 gr 7,00 €  
Masterbih Meat Protein 90% 500gr 4,00 €  
Masterbih Protein Mix 500 gr 5,00 €  
Masterbih Spirulina 200 gr 4,50 €  
Masterbih GLM Extract 200 gr 6,90 €  
Masterbih Powder Additive Strawberry 500 gr 3,90 €  
Masterbih Powder Additive Tutti Frutti 500 gr 3,90 €  
Masterbih Powder Additive Vanilla 500 gr 3,00 €  
Masterbih Appetite Stimulator Spicy 200 gr 5,00 €  
Masterbih Appetite Stimulator Seafood 200 gr 5,00 €  
Masterbih Liver Powder 200 gr 7,00 €  
Masterbih Hydrolyzed Poultry Protein 200 gr 5,50 €  
Masterbih Hydrolyzed Yeast (Pro-Biotic) 200 gr 5,00 €  
Masterbih Special Groundbait Glue 200gr 2,00 €  
Masterbih Squid Extract Powder 200gr 10,00 €  
Bekleidung      
Masterbih Winter Cap 1St. 4,00 €  
Lures      
Masterbih Shallow Runner Silver Shad (7cm) 1 St  4,50 €  
Masterbih Shallow Runner Perch (7cm) 1 St 4,50 €  
Masterbih Shallow Runner Chartreuse/Black Head (7cm) 1 St 4,50 €  
Masterbih Bomber SFC (2,5cm) 1 St 3,50 €  
Masterbih Bomber S (2,5cm) 1 St 3,50 €  
Carp Hooks      
Masterbih Curve Shank Hook #2 10 St 2,50 €  
Masterbih Curve Shank Hook #4 10 St 2,50 €  
Masterbih Curve Shank Hook #6 10 St 2,50 €  
Masterbih Curve Shank Hook #8 10 St 2,50 €  
Masterbih Continental Hook #4 10 St 2,50 €  
Masterbih Continental Hook #6 10 St 2,50 €  
Lines & Hook Links      
Stealth Monofilament 0,28mm / 7,38kg 600m 10,00 € NEW!
Stealth Monofilament 0,37mm / 12,77kg 600m 10,00 € NEW!
Natural Braided Hooklink 25lb 15m 9,00 € NEW!
Scorpion Coated Hooklink 35lb 15m 12,00 € NEW!
Limited Edition      
Fake Corn “Sweet Corn” + Liquid Booster 1Pck 2,50 €  
Fake Corn “River” + Liquid Booster 1Pck 2,50 €  
Fake Corn “Super Squid” + Liquid Booster 1Pck 2,50 €  
Masterbih Bait Compressor 1 10,00 €  
Masterbih Mini Pelletmaker 1 7,50 €  

Kalupi za izradu olova i prateci pribor <- Klikni na tekst za pregled

 

eXTReMe Tracker