1. Masterbih & Totalcarp.rs KUP (Jezero Tresetište)

Poštovane kolege ribolovci,

Obavještavamo vas da će se 11-14.07.2013 održati prvi Masterbih i Totalcarp.rs Kup.
Ovo internacionalno takmičenje će se održati na jezeru Tresetište u Srbiji.
Očekuju vas vrijedne novčane, ali i sponzorske nagrade!

U nastavku pročitajte pravilnik takmičenja:

Flyer Masterbih & Totalcarp.rs Kup Tresetiste

Klikni na sliku da pogledas plakat u punoj velicini.

Pravilnik

– Maksimum četiri člana po ekipi, sva 4 člana imaju pravo aktivnog učešća i pecanja
– Četiri štapa isključivo šaranska, dužine do 4 m
– Olovo na sistemu isključivo prohodno ili polu fiksno
(može šok predvez klizni i bez kopče na gornjem segmentu)
– Jedna udica po sistemu (štapu)
– Meredov za prihvat ribe obavezno mora biti prostran sa sitnim okcima,min. obima 75 cm
– Minimum 8 sakova za čuvanje ulova do merenja
– Obavezno navlažiti dušek i sak pri odlaganju ribe
– Ribu odlagati pažljivo i što dublje od obale u vodu
– U slučaju fotografisanja sa ulovom fotografisanje obaviti u što kraćem roku
– Sa ribom pažljivo postupati, uz mere predostrožnosti, obevezno koristit sredstvo za dezinfekciju
– Poštovati susedna polja i sektore uz toleranciju i fer plej sa svim ekipama
– Vađenje i zamaranje ribe obavljati isključivo u svom sektoru, odlazak u susedna polja i platfome prilikom vađenja i zamaranja ribe nije dozvoljeno i tako izvađenja riba se neće bodovati i mora se odmah pustiti u vodu.
– Sudija ima pravo pregleda opreme i mamaca pre početka takmičenja, ukoliko nađe nedozvoljene mamce mora ih oduzeti i nakon završetka takmičenja vratiti ekipi.

MAMCI
– Dimenzija boila minimalno 10mm, a 22mm max., mamac  isključivo mora biti postavljen na ,,dlaku”
– Boile za hranjenje su ogranicene na 30kg.
– Korišćenje bilo kojeg mamca sem boile se neće tolerisati i ekipa koja prekrši ovo pravilo biće diskvalikovana istog momenta ukoliko se uoče nepravilnosti oko korišćenja mamaca sem dozvoljenog (boila)
– P.V.A dozvoljen samo traka i konac tokom svog trajanja takmičenja
– Dipovi su dozvoljeni (tečni i prah)
– Prihranjivanje je dozvoljeno samo sa kobrom i praćkom, hranjenje samo sa boilama
– U noćnim časovima dozvoljeno je korišćenje samo kobre
– Za noćni prekid hranjenja praćkom biće dat signal od strane sudije (zviždukom pištaljke) isto tako i za početak u jutarnjim časovima za prestanak zabrane
– POP UPS boile su dozvoljene za korišćenje
– Ostali podizači boili-a poput sunđera ili stiropora su zabranjeni
– Pasta oko boile i pasta oko olova je naj strožije zabranjena, Ekipa koja koristi pastu biće odmah diskvalifikovana sa takmičenja.

ULOVI
– Minimalna težina ulova 5kg, ispod toga nećemo meriti i ribu treba odmah vratiti u vodu
– Ulovi koji su sakovima tokom redovnog merenja se moraju izmeriti, nije dozvoljeno ostavljati ribe za sledeće merenje. Ukoliko se primeti manipulacija sa ulovom sledi kazna od -20 kg za ekipu koja prikriva ulove.
– Prekontrolisati obavezno ulove prilikom stavljanja u sakove kako se nebi glava ribe nalazila u uglovima sakova.Koristiti veće i prostrane sakove. Jedan sak jedna riba!
– Odnos prema ribi mora biti primeren, veoma pažljiv i odmeren.
– Odnos prema sudijama sa respektom, ukoliko ima nekih nejasnoća pitati isključivo glavnog sudiju.
– U slučaju ulova amura odmah obavestiti sudiju za merenje.

MERENJE RIBE
– Obavezno je prisustvo obe susedne ekipe i njihovim potpisima verifikovati merenja kod svake pozicije.
– Merenja će se obavljati u gušćem intervalu tokom takmičenja i kako to prilike budu nalagale, liste će izlaziti po potrebi, naj manje dva puta na dan ukoliko bude potrebe i češće ukoliko bude više ulova tokom takmičenja.

Pridržavajte se pravilnika i poštujte fer plej prema svim ekipama i učesnicima.
Na šta nismo obratili pažnju u pravilniku, to je protiv pravila i nije dozvoljeno! (npr: brodić za hranjenje. PVA mreža itd.)

NAGRADE
– Takmičenje će biti sektorski, pozicije sektora su:

I. Sektor (5,6,7,12,13,14)

II. Sektor (4,8,9,10,11,15)

III. Sektor (1,2,3,16,17,18)
Nagradni fond sponzora može da varira, u zavisnosti od broja učesnika, ali će svakako biti visok što se tiče novčane strane
– Pobednici u sektorima, po ekipi dobijaju pehar i novčane nagrade u gotovini
– Drugo i treće plasirane ekipe u sektorima, dobiće robne nagrade od naših sponzora
– Ekipa koja ulovi najveću ribu, dobiće pehar i robnu nagradu
– U generalnom plasmanu nećemo nagradjivati ekipe
Zadržavamo pravo da promenimo pravila (ako to bude potrebno), do početka takmičenja!

Organizatori i Sudijska komisija – jezero TRESETIŠTE.

Kontakt:
info@masterbih.com

Srbija:
063/852-24-38 ili bajht.roland@gmail.com
063/852-64-17 ili csoxa@yahoo.com

Bistro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eXTReMe Tracker